Aanmeldform SFT

Vul dit boekingsformulier zo volledig mogelijk in!
Indien het een vliegreis betreft is het belangrijk de namen in te vullen zoals ze vermeld zijn in het paspoort of reisdocument.

Het reisdocument dient op de datum van terugreis vanuit Bosnië & Herzegovina nog minimaal 3 maanden geldig te zijn… Controleer of het reisdocument nog 3 maanden geldig is op de datum van de terugreis!

Gegevens voor het overmaken van de reissom

Gelieve de reissom (of 50% van de reissom) binnen 8 dagen over te maken naar:
IBAN-nr: NL22 RABO 0105980889
BIC: RABONL2U
t.n.v. J. Breukels, Hoorn
Onder vermelding van “Bosnië & Reisdata”